Miljövänlig bomull i tygpåsar

eco-friendly-cotton-into-cloth-bagsDebatten om plastpåsar i miljön har under senare år lett till att många konsumenter positivt nog har gått över till tygpåsar. Tygpåsar är ett miljövänligare alternativ och tillverkas ofta i bomull för en bra kvalitet och ett tilltalande utseende. Dock är bomull inte alltid ett så miljövänligt alternativ. Det är självklart bättre än plastpåsar eftersom påsen återanvänds flera gånger och är hållbar, men för den som vill vara ännu lite mer miljövänlig finns tygpåsar i miljöcertifierad bomull. Några av de miljöpåverkande faktorer som bomullsodling och behandling av bomull har beskrivs nedan.

Bomull och vattenförbrukning

Odling av bomullsplantor kräver mycket vatten. Eftersom bomull även kräver ett varmt klimat odlas växten ofta i tropiska eller subtropiska länder. Där kan sötvattentillgången ofta vara begränsad och befolkningen har oftast knappa ekonomiska resurser. Bevattningen av bomull kräver mycket resurser i form av vatten som hade behövts på andra ställen inom odlingslandet. Att utarma naturen på sötvatten påverkar t.ex. sötvattensekosystem där växter och djur är beroende av sötvatten för att överleva. Mångfalden minskar och arter riskerar att utrotas. När vattenresurser överutnyttjas så att mer grundvatten pumpas upp än vad naturen klarar av, riskerar marker att bli icke odlingsbara, vilket påverkar både miljö och befolkning.

Bekämpningsmedel

Ofta används stora mängder bekämpningsmedel vid konventionell odling av bomull. Det går att undvika genom att bomullsodlaren odlar olika grödor på samma plats olika år. På detta sätt kan skadeinsekter som angriper bomull inte stanna eftersom det nästa år inte finns någon bomull att angripa. Produktionen av bomull blir lägre men i gengäld kan ett ekologiskt odlingssätt uppehållas.

Miljöcertifierad bomull

Miljöcertifierad bomull innebär att bomullen har odlats på ett ekologiskt sätt med så liten vattenförbrukning som möjligt. Detta gäller även framåt i produktionskedjan då framställning av bomullstyg också är vatten- och kemikalieintensiv. Bekämpningsmedel minimeras tack vare den ekologiska odlingen med variation på grödor.

Genom att välja miljöcertifierad bomull bidrar man till ett bättre och mer hållbart samhälle.