Tygpåsar med tryck

KasseDet finns många olika mässor och event varje år där företag marknadsför produkter, tekniska lösningar, tjänster eller annat. Målet med deltagande i en mässa är självklart att i förlängningen sälja det företaget erbjuder, knyta kontakter med nya kunder och öka medvetenheten om företagets varumärke.

Företagen som deltar i mässor eller events har oftast egna giveaways i form av företagsgodis, isskrapor, pennor, block, nyckelband och annat. Alla tävlar med varandra om att få kundernas och mässbesökarnas uppmärksamhet. Så småningom kanske en mässbesökare har fått ett större antal giveaways och även samlat ihop en större mängd broschyrer, visitkort och liknande. Då behövs med största sannolikhet något att bära alla prylar och papper i.

Det är då en mycket smart giveaway kommer in i det hela, nämligen tygpåsar med tryck. Dessa bör vara hållbara för att orka med tyngden av broschyrer och annat samt även slitstarka i materialet för att inte perforeras av t.ex. pennor. Ett mycket lämpligt val är därför påsar i tyg som kan förses med företagets logotyp och valfritt budskap och/eller bild. Det finns många olika färger och varianter på tygpåsar att välja mellan, vilket ger möjligheten att matcha både företagets färger, logotyp och eventuellt budskap på ett utmärkt sätt.

Alla andra företags giveaways hamnar inuti tygpåsarna och gör att logotypen och företagsnamnet på tygpåsarna är det som kommer att synas längst ut, framför alla andra logotyper.

Även efter att mässor eller event är över kommer tygpåsarna att kunna fortsätta sprida varumärket. Kunder och mässbesökare kan återanvända påsarna vid t.ex. matinköp, småärenden och annat där man behöver någonting att bära varor eller saker i.

Påsar av tyg med tryck är miljövänliga och hållbara till skillnad från plastpåsar. En hållbar giveaway i form av tygpåsar med tryck är därför ett föremål som kan hjälpa till att marknadsföra företagets varumärken under lång tid.